Order Note

Doctor lehkhaa damdawi list atangin khawi damdawi nge lei tur, eng zat nge lei ngai, etc., kan hriat tur pawimawhte min han hriattir la. (Optional)